164

Վրաստանում ցորենի պաշարները փաստացի սպառված են