341

Պարզվում են պայմանագրային սերժանտի մահվան հանգամանքները