89

Սյունյաց լեռներում դեռևս թևածում է Նժդեհի փառքը՝ լուսավորված Լուսավորչի կանթեղով, Վարդան Ոսկանյան