89

Մեկնարկել Մ-5 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հատվածների նորոգման աշխատանքը