26

«Տնտեսական ազատության ինդեքս»-ով Հայաստանը դիրքերը բարելավել է 13 կետով