35

ՀՀ քաղաքացիները Թուրքիայից տեղափոխվեցին հայրենիք