114

ՀՀ-ում անհրաժեշտ է նաև կարևորել սեռական դաստիարակությունը. Հայաստանում նորապսակ զույգերը սեռական կյանքի մասին որտեղի՞ց են իմանում՝ քուչեքո՞ւմ, բիսետկեքո՞ւմ