190

Վրաստանը զբոսաշրջիկներին ապահով հանգիստ է խոստանում