57

Օգտագործված դիմակներն ու ձեռնոցները չնետել չնախատեսված վայրերում