136

Գյուղատնտեսության ոլորտում վարկերի տոկոսադրույքներն ամբողջությամբ կսուբիսավորվեն. ՀՀ կառավարություն