766

Նախագահը ստորագրել է արտակարգ դրության պահանջները խախտելու դեպքում պատիժ սահմանող օրենքները