943

Հայտնի է, թե մինչև որ օրն է սահմանափակվելու մարդկանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը