268

Վրաստանը խստացնում է սահմանափակումները` կապված կորոնավիրուսի հետ