382

Թուրքական դպրոցում 58 աշակերտ թունավորվել է դպրոցական ճաշարանի սննդից